Ber regjeringen gjenopprette tilliten hos Sametinget

Samisk kirkeråd og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke ber regjeringen arbeide for å gjenopprette tilliten mellom regjeringen og Sametinget.