Stortingsmelding om sikkerhet på sokkelen neste høst

Stortingsflertallet sluttet seg tirsdag til forslaget fra Sosialistisk Venstreparti om at det skal utarbeides en egen stortingsmelding om helse-, miljø— og sikkerhet på norsk sokkel.