Påstand om ubetinget fengsel

Aktor Jenny Pedersen la i går ned påstand om ubetinget fengsel i to og et halvt år i selvmordssaken. Forsvarerne påstår full frifinnelse, alternativt at Mats Storvik behandles på mildeste måte.