Frp foreslår forebyggende hjemmesykepleie for gamle

Fremskrittspartiet foreslår at det skal innføres forebyggende hjemmepleie i eldreomsorgen. Forslaget ble satt fram i Stortinget torsdag av John I. Alvheim og Harald T. Nesvik.