Styrket kamp mot internasjonal kriminalitet

Norge slutter seg til nye internasjonale avtaler for å bekjempe organisert kriminalitet.