Hva med et fiskeri-Nokia?

Ønsket om markedsadgang for norsk fisk ogkravet om større innsats til forskning i fiskeri og havbruk, pregetstatsministerens møte med fiskerinæringen i Kabelvåg i går.