Varsler bot til Etterretningsbataljonen

Datatilsynet varsler at Etterretningsbataljonen blir ilagt et gebyr på 75.000 kroner for ulovlig registrering av journalister.