Flertall vil fjerne fylkeskommunen

Et klart flertall i folket mener at fylkeskommunene bør legges ned. 53 prosent av velgerne ønsker at fylkeskommunene skal forsvinne som forvaltningsnivå.