Ber bønder bu seg på stordrift

Norske bønder må forbereda seg på eit framtidig landbruk prega av stordrift og effektivitet. Og Norges Bondelag bør vurdera samanslåing med Norsk Bonde— og Småbrukarlag.