Uegnete lærere skal stoppes

Nå er det laget skriftlige kriterier for hvem som er skikket til å bli lærer. Studenter oppfordres til å melde fra om uegnete lærerstudenter.