Gamle oljeplattformer kan bli til veibruer

Utrangerte oljeplattformer kan få nytt liv som brufundamenter på Vestlandet eller Nordland. Vegdirektoratet har nedsatt en arbeidsgruppe som utreder saken.