Akershus vil kjøpe NSBs lokaltogtjeneste

Fylkespolitikere i Akershus krever å få overta driften av NSBs lokaltog i fylket. De ønsker sterkere styring og vil stille strengere krav til NSB. Politikerne får ikke støtte av samferdselsministeren.