Vurderer straffesak etter vannverk-tabbe

Lensmannen i Ullensvang og Eidfjord i Hordaland vurderer straffesak mot det kommunale vannverket i Eidfjord etter at store mengder kaustisk soda ble sluppet ut i drikkevannet.