Vil ha mer grønt på Storhaug

Det er press på grøntområdene på Storhaug. I dag bor det 10.500 personer i bydelen. Dersom prosjektet «Urban Sjøfront» slår til kan folketallet stige til 16-17.000 mennesker. Det betyr og at enkelte områder som i dag ligger brakk kan bygges ned.