Milliardregning for ny NOx-avtale

De norske forpliktelsene i den nye, internasjonale NOx-protokollen som ble vedtatt i Gøteborg i desember i fjor, vil koste flere milliarder kroner fram mot 2010.