Planfritt tidligst i 2002

Bommene på fylkesvei 14 til Bjørnemo blir ikke fjernet med det første.