Studenter vil ikke være ledere og forbilder

Dagens studenter ønsker ikke å bli ledere. De ser det heller ikke som sin oppgave å være moralske forbilder i samfunnet.