Fant mistenkelig pakke på Flesland

Politiets bombegruppes undersøkelser avdekket ingenting farlig.