Regjeringen vil bruke mer oljepenger

Regjeringen øker oljepengebruken med 1,9 milliarder kroner i revidert budsjett. Totalt bruker de 2,8 prosent av kapitalen i fondet.