Kraftig prisfall for norsk ørret

Prisene på norsk regnbueørret er i fritt fall. Norges fiskeriutsending i Japan, Mika Tomiyama, sier til NTB at hun frykter et fortsatt prisfall på rundt 100 yen eller rundt 20 prosent i vinter.