- Stramt statsbudsjett tross økteutgifter

Statsbudsjettet for neste år blir stramt tiltross for at utgiftene øker. -En slik fremgangsmåte er fullt mulig.Vi vil øke utgiftene og samtidig stramme inn, sa statsminister JensStoltenberg etter avslutningen av Arbeiderpartiets landsstyrefredag.