Mistenkelige godt kartlagt

Politiet har kartlagt bevegelsene til om lag200 personer som oppholdt seg i Baneheia mellom klokka 14 og 24drapsdagen. Blant disse enkelte som oppførte segmerkverdig.