Jobber for løsning

Vel en uke før biskop Ernst Baasland og hans kone Bodhild skal møte i skifteretten, er partene tause om mulighetene for en løsning i tolvte time.