Nordea senker renta, DnB NOR avventende

Så å si umiddelbart etter at sentralbanksjef Svein Gjedrem kunngjorde at styringsrenta blir satt ned med 0,5 prosentpoeng, fulgte Nordea opp med et tilsvarende kutt.