• Scanpix

En sigarett om dagen gir dyrere forsikring

Røyking av én sigarett for dagen kan i fremtiden gi et kraftig hopp i forsikringspremien.