Drapstiltalt mister retten til norsk advokat

En 25 år gammel norsk statsborger risikerer dødsstraff i Pakistan dersom han blir dømt for barnedrap. Nå fratas han retten til norsk advokat.