Advarer mot heroinbehandling

Heroinbehandling av rusmisbrukere er dyrt, lite effektivt og bare aktuelt for en svært liten gruppe, mener professor Edle Ravndal ved Sirus.