Kongen uttrykker sympati med rusmisbrukere

Kong Harald ønsker seg et raust Norge som ikke skal bestå av ufeilbarlige mennesker. Han vil ha slutt på bruk av betegnelsen «samfunnets svakeste» om dem som sliter med et rusproblem.