• Idretts-Norge vil ikke boikotte OL i Beijing for å vise sin støtte til munkene i Burma.

– Ikke aktuelt med OL-boikott