Brudd i journalistforhandlingene

Lønns— og tarifforhandlingene mellom Norsk Journalistlag (NJ) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) brøt tirsdag kveld sammen, og oppgjøret havner hos Riksmeklingsmannen.