Lar brennende tråler brenne

Brannvesenet tror det vil ta flere dager å slukke brannen i den russiske tråleren Tobago som lå til kai i Kirkenes.