Én av fire kommuner øker eiendomsskatten

Mange kommuner sliter med å få budsjettene i balanse og bøter på det med å øke eiendomsskattene.