KS med nytt lærerutspill

— Vi vil rekke ut en hånd til lærerorganisasjonene, sier styrelederen i KS.