Firedobbel lønnsvekst for legene

Legene økte lønnen med 99.000 kroner fra 2001 til 2005. Det er fire ganger mer enn økningen for hjelpepleiere.