Mehmet kan få medisinsk hjelp i utlandet

Bioteknologiloven vil etter alt å dømme ikke være til hinder for at Mehmet kan få medisinsk behandling.