13 faste på tinget fra Rogaland

Rogaland får 13 stortingsrepresentanter. Stortinget utvides med fire til 169, og noen fylker må gi fra seg mandater.