200 millioner mer til fylkeskommunene

Fylkeskommunene får 200 millioner kroner ekstra i forbindelse med at sykehusene blir statens ansvar.