Krass kritikk av Norge på ulvemøte

Norge skyver alt ansvar for ulvens framtid i Skandinavia over på Sverige. Det er det praktiske resultatet av de norske avgjørelsene om å tillate ulvejakt og begrense artens leveområder, mener ulveeksperter.