6000 statsansatte kan gå ut i streik torsdag

Riksmekler Nils Dalseide skal de to neste døgnene forsøke å redde årets statsoppgjør. Hvis han ikke lykkes, blir det storstreik i staten fra torsdag. 

Kan riksmekler Nils Dalseide forhindre streik i staten? Meklingen starter tirsdag, men kommer ikke partene til enighet innen fristen, står over 6.000 statsansatte klar til å gå ut i streik fra torsdag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
  • NTB
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel

Forhandlingene i statsoppgjøret brøt sammen i slutten av april. Tirsdag klokken 10 møtes partene til et nytt forsøk på å komme til enighet hos Riksmekleren. De fire sammenslutningene LO Stat, Unio, Akademikerne og YS har varslet at de til sammen vil ta ut rundt 6200 i streik fra torsdag morgen, dersom partene ikke kommer til enighet.

Dersom en eventuell konflikt skulle vedvare, har organisasjonene varslet at hele 77.000 statsansatte kan gå ut i streik.

Mange Nav-kontorer vil bli rammet av en eventuell streik i staten til uken. Illustrasjonsfoto: Morten Holm / NTB scanpix

Kan miste eksamen

LO Stat vil ta ut totalt 4000 medlemmer i første streikeuttak, og forbundet konsentrerer seg særlig om Oslo og Trondheim, der en rekke ansatte ved de to byenes Nav-kontorer og skattekontorer tas ut. I tillegg rammes Oslo fengsel og Trondheim fengsel, samt restaureringen av Nidaros domkirke.

Alle departementene og en rekke underliggende direktorater og etater, vil også rammes. Blant annet varsles det uttak av nærmere 200 ansatte i politiet og Politidirektoratet.

Unio vil ta ut 1100 medlemmer i sitt første streikeuttak. Dette gjelder blant annet ansatte på universitet og høgskoler, ulike yrkesgrupper i politiet, skatterevisorer og Nav-ansatte.

Ni av landets universiteter og høgskoler kan bli tatt ut i streik torsdag 24. mai – noe som kan gjøre at mange studenter kan risikere å ikke få avlagt eksamen.

Dette gjelder Universitetet i Agder, Høgskolen i innlandet, Oslo Met – storbyuniversitetet, Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Tromsø–Norges arktiske universitet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU, Høgskulen på Vestlandet (Bergen) og Universitetet i Bergen

LO forberedt på streik

Akademikerne tar i første omgang ut 814 medlemmer ved et brudd. Disse jobber primært i Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet, Mattilsynet, Nav, Politiet, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon og Forsvarets forskningsinstitutt.

YS har varslet at de vil ta ut 300 medlemmer fra departementene, Tolldirektoratet og Bjørgvin fengsel i Bergen i sitt første streikeuttak.

LO Stat-leder Egil André Aas sier organisasjonen vil jobbe hardt for å finne en løsning.

– Det er alltid målet. Samtidig er det slik at vi også må forberede oss på at dette ender med streik, sier han.

Krangler om fordeling

LO, YS og Unio brøt forhandlingene 29. april, og begrunnet det med at staten ville gi det de mente var en for stor andel av potten til lokal fordeling, og at tilbudet ikke var godt nok til å redusere lønnsgapet mellom kvinner og menn.

Akademikerne, som har sin egen tariffavtale med staten, forhandlet videre i ytterligere to dager, før de også brøt. Der var hovedbegrunnelsen at den økonomiske rammen ikke var god nok, og at de ikke fikk gjennom tilstrekkelige endringer på andre områder i tariffavtalen, som spørsmål knyttet til sosiale bestemmelser, opplæringsmidler og pensjon.

I staten ønsker Akademikerne som arbeidsgiveren at mest mulig av lønnspotten skal fordeles lokalt ute i direktoratene og virksomhetene, mens LO, YS og Unio krever at brorparten av midlene skal fordeles sentralt. De førstnevnte mener det er nødvendig for å sikre høyt utdannet arbeidskraft, mens de sistnevnte mener det vil føre til en usolidarisk lønnspolitikk og økende lønnsforskjeller og true streikeretten.

Publisert: