Rundt 3.000 soldater venter på sikkerhetsklarering

Ventetiden på å få sikkerhetsklarering i Forsvaret er så lang at flere skal ha blitt nektet adgang til arbeidsplassene sine fordi de ikke har fått klareringen tidsnok.