50 millioner kroner forsvunnet fra IPS-konto

Nærmere 50 millioner kroner i et fond knyttet til nyhetsbyrået IPS, har forsvunnet sporløst fra en bankkonto i Lichtenstein.