Rike kommuner gir dårligere tilbud

Kommuner som får minst statlig støtte gir sine innbyggere et godt tilbud, mens kommuner som får mye støtte ikke gir fullt så gode tilbud, viser en forskningsrapport.