Tiltak for å hjelpe deprimerte bønder

Stiftelsen Landbrukshelsen har startet en landsomfattende ordning for å forebygge psykiske problemer blant bønder.