Mindre tid for spørretrengte stortingsrepresentanter

Stortinget vedtok mandag at hver stortingsrepresentant nå bare kan stille ett skriftlig spørsmål i uken. Årsaken er tidsmangel.