Utlendingsnemnda ingen «folkedomstol»

Utlendingsnemnda er ikke blitt den «folkedomstolen» mange forventet. Ni av ti saker avgjøres uten at representantene for Ola og Kari er med på vurderingen.