Vil forby reklame i skolegården

I desember i fjor satte regjeringen ned et utvalg som skal utrede tiltak for å redusere det kommersielle presset mot barn og unge. Leder i utvalget, Geir Magnus Nyborg, sier de vil teste mulige tiltak for opinionen.