Mulig med 40 fra Frp på Stortinget

Dersom de siste dagers meningsmålinger, der24 til 28 prosent vil stemme Frp, holder stikk fram til valget, kanFrp regne med i overkant av 40 Stortingsrepresentanter. Det girmakt uansett flertallskonstellasjoner på Stortinget, og åpner foren politisk høyre-dreining enten det blir et regjeringssamarbeideller om Frp må klare seg uten formelle makt posisjoner.