Budsjettforlik mellom Ap og sentrum

Sentrum og Arbeiderpartiet er enige om et budsjettforlik, men en ferdig avtale er ennå ikke klar.