Vil ha EØS-sakene fram i lyset

Et enstemmig storting ber Regjeringen legge fram forslag til en åpnere behandling av EØS-saker.