Statoil bruker 35 mill til forskning og utdanning

Statoil har bestemt seg for å bruke 35 millioner kroner i året framover som økonomisk bidrag til norske forsknings— og utdanningsinstitusjoner.